Thumbnail

रामचंद्र पोखरकर हे बी. ई. सिव्हिल आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या पाठबंधारे विभागात ३३ वर्षे सेवा बजावून ते कार्यकारीअभियंता या पदावर सेवानिवृत्त झाले.

Showing the single result