आपलं व्यक्तिमत्त्व घडविण्यासाठी

145.00

-Binding: Paperback
-ISBN13:9788194317739
-Language: Marathi
-Publication Year: 2019
-Author: Narendra Goidani
-Product Code: VPG19151

आपलं व्यक्तिमत्त्व घडवण्यासाठी

नवीन आव्हानं आणि प्रतिष्ठा मिळविण्याच्या दृष्टीने आटोकाट प्रयत्न करण्यासाठी आपण स्वत:ला जेव्हा सिद्ध करतो, तेव्हा खर्‍या अर्थी विकास घडून येतो, याचे महत्त्व विशद करणारे पुस्तक.
छोट्या-छोट्या पैलूंच्या साहाय्याने आपले व्यक्तिमत्त्व कशा प्रकारे आकारास येऊ शकते, हे या पुस्तकात स्प्ट केले आहे.

स्वत:चे व्यक्तित्व घडविण्याच्या दृष्टीने जी ठिणगी चेतवली जाण्याची गरज आहे, तिचे अनन्यसाधारण महत्त्व विशद करणारे पुस्तक.

आपलं व्यक्तिमत्त्व योग्य प्रकारे घडविण्यासाठी ‘तुम्ही कशाची वाटत पाहात आहात?’ तर त्याचं उत्तर देऊ शकणारं महत्त्वपूर्ण पुस्तक.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “आपलं व्यक्तिमत्त्व घडविण्यासाठी”