Karheche Pani (Sankshipt) – कऱ्हेचे पाणी (संक्षिप्त)

Publisher ‏ : ‎ VISHVAKARAMA PUBLICATION (1 January 2023)
Language ‏ : ‎ Marathi
Paperback ‏ : ‎ 207 pages
ISBN-10 ‏ : ‎ 9393757674
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-9393757678
Country of Origin ‏ : ‎ India

250.00300.00

जविनायें हैं विलक्षण पेड माझ्यामद्धे कसे आहे? लहानपणापासून निसर्गाची अन इतिहासाची मला सोबत मिळाली. ब्रम्हदेवाच्या कमंडडूंतून उगम पावलेल्या कन्हेच्या कोठी मी जन्माना आलो आणि तिच्याल अंगाखांद्यावर जेजूरांच्या खंडोबा च्या भंडाऱ्याने वाढलो. मोठा झालो. उशालाशिव छत्रपतचा पुरंदर किल्ला अष्टौप्रहर पारा करी तर श्रीसोपानदेवांची भक्तिवीणा शेजारीं सदैव वाजे.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Karheche Pani (Sankshipt) – कऱ्हेचे पाणी (संक्षिप्त)”