यश हा काही योगायोग नाही

270.00

यश हा काही योगायोग नाही

भारतीय व्यक्तिमत्वावर प्रभाव टाकणारे पैलू जाणून घेणयासाठी भगवदगीता, वेदांत व धर्मचा तुलनात्मक अभ्यास या पुस्तकात केला आहे. यामध्ये आध्यत्मिक , धार्मिक शैक्षणिक व सामाजिक पैलूवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

आजच्या तरुणाला झटपट पैसा व यश मिळवण्याचा हव्यास कर्नल लंगर यांच्याकरिता चिंतेचा विषय आहे. या समस्येवर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न त्यांनी या पुस्तकात केला आहे.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “यश हा काही योगायोग नाही”