Jivachi Jan – जीवाची जाण

Publisher ‏ : ‎ Vishwakarma Publications (7 June 2023)
Paperback ‏ : ‎ 111 pages
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-9395481076
Paperback

140.00155.00

आपले रोजचे जीवन सर्वतोपरी सुखाचे असावे असे प्रत्येकालाच वाटत असते; परंतु खरे सुख कोणते हे आपणास समजलेले नसते. आपल्या मन, बुद्धी, चित्ताच्या गुंतावळ्यात आपण भरकटत असतो. त्यासाठी जीवाने जाणिवेच्या स्तरावर यायला हवे. त्यासाठी करायच्या विचारांचे मंथन म्हणजे हे पुस्तक. जीवाच्या या जाणिवेतून अध्यात्माचा श्रीगणेशा सुरू होतो. अशा सर्व मुमुक्षूंना उपयुक्त ठरेल असे हे पुस्तक आहे हे निश्चित.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jivachi Jan – जीवाची जाण”