प्राचीन व अर्वाचीन – भारतीय विज्ञानयोगी

170.00190.00

प्राचीन व अर्वाचीन भारतीय विज्ञानयोगी’ ह्या पुस्तकात आपल्या भारतातील प्राचीन ऋषीमुनींपासून तर आधुनिक काळातील काही थोर शास्त्रज्ञांच्या महान कार्यांची ओळख करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्राचीन काळातील ऋषी कसे वैज्ञानिक होते व त्या काळातही आपल्या भारतात विज्ञान किती प्रगत होते, हे या पुस्तकात सांगितले आहे. आधुनिक शास्त्रज्ञांनी किती प्रतिकूल परिस्थितीत आपले शोध लावले व जगात आपल्या भारताचे नाव कसे उज्ज्वल केले, हे सांगितले आहे. ह्या पुस्तकातील सगळ्याच शास्त्रज्ञांच्या संशोधनाचे कार्य विद्यार्थ्यांना विचार प्रवर्तक, सुयोग्य दिशादर्शक व स्फूर्तिदायक आहे. माहिती, ज्ञान व मार्गदर्शनाचा त्रिवेणी संगम ह्या पुस्तकात आहे.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “प्राचीन व अर्वाचीन – भारतीय विज्ञानयोगी”