Thumbnail

डेल कार्नेगी हे सेल्फ-हेल्प म्हणजेच ‘स्व-मदत’ या प्रकाराचे जनक म्हणून प्रसिद्ध आहेत. ते अमेरिकन लेखक व वक्ते आहेत. त्यांनी स्व-सुधारणा या विषयात अनेक कोर्सेस सुरू केले. 1912मध्ये त्यांनी ‘डेल कार्नेगी प्रशिक्षण केंद्र’ स्थापन केले. त्यामध्ये आंतरव्यक्तीसंबंध आणि व्यावसायिक कौशल्ये यांच्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जात होते.

Showing the single result