Thumbnail

कै . डॉ. सु. वा. देशपांडे यांना मानसशास्त्राच्या अध्यापनाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी नागपूर महाविद्यालयाचा मानसशास्त्र विभाग, नागपूर व पुणे विद्यापीठ या संस्थांमध्ये मानसशास्त्राचे अध्यापन केले. महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण विकास प्रबोधिनी या प्रशिक्षणसंस्थेत ते १९८९ ते १९९३ या काळात वर्तनशास्त्राचे प्राध्यापक व मानस संशोधन विकास विभागाचे प्रमुख होते. डॉ. देशपांडे यांना संशोधनाचा बराच अनुभव आहे. त्यांचे अनेक शोधनिबंध संशोधन पत्रिकांमध्ये प्रकाशित झाले आहेत. तसेच मानसशास्त्राच्या अनेक परिषदांमध्ये त्यांनी शोधनिबंध सादर केले आहेत.

Showing the single result