डॉ. धोंडोपंत डोके यांनी एम.बी.बी.एस., डी.पी.एच. ह्या पदव्या संपादन केल्या असून, आरोग्य खात्यात वैद्यकीय अधिकारी ते उपसंचालक अशा विविध पदांवर त्यांनी सेवा केली आहे. तसेच योगशिबिरे व योगाशी संबंधित इतर उपक्रमांद्वारे त्यांनी आपला सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे.

Showing the single result