Thumbnail

सेवानिवृत्त अध्यापक,१९९९ मध्ये गोवा विज्ञान शिक्षण संघटनेचे अध्यक्ष्य व सेक्रेटरी म्हणून काम बाल विज्ञानव्याख्यान मालेचे समन्वयक, आदर्श शिक्षक म्हणून पुरस्कार प्राप्त कोकणी व इंग्रजी भाषेमध्ये विज्ञानविषयक विपुल लेखन

Showing all 2 results