Thumbnail

श्री. संकेत भोंडवे २००७चे IAS अधिकारी असून, त्यांना उत्कृष्ट  प्रशासकीय सेवेबद्दल राष्ट्रीय स्तरावर अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित केलेले आहे. सध्या ते रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री यांचे खाजगी सचिव म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत.

Showing the single result